KURUMSAL

ACM ENDÜSTRİ

Bilgi Güvenliği Politikası

ACM ENDUSTRİ San. Ve Tic. A.Ş. ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;
– Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin standartların gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
– Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
– Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı, – İlgili taraflar nezdinde kuruluş güvenilirliğinin güçlendirilmesini,
– Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güveliği yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmeyi,
– Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin veya diğer üçüncü tarafların bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
– Bilgi varlıklarına yönelik riskleri ve fırsatları sistematik olarak yönetmeyi,
– Firmamızın rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, firma çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt ederiz.
YÖNETİM KURULU